Prejsť na obsah

Minulý rok sa Allianzu darilo, poisťovňa zaznamenala nárast poistného

Unsplash

Kľúčovými boli prevádzkové náklady, ktoré firma dokázala udržať na nízkych úrovniach.

BRATISLAVA 5. januára (SITA) – Firme Allianz - Slovenská poisťovňa sa počas posledných jedenástich mesiacov darilo. Spoločnosť dosiahla mierny nárast predpísaného poistného.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Ako ďalej pre agentúru SITA uviedla špecialistka externej komunikácie spoločnosti Helena Kanderková, v rámci životného poistenia rast poistného v rizikovom poistení a poistení spojenom s investičnými fondmi bol schopný kompenzovať pokles poistného v maturujúcom portfóliu tradičného životného poistenia.

V neživotnom segmente najvyššiu dynamiku rastu zaznamenalo privátne poistenie majetku a zodpovednosti, a to vďaka úspešnej zmene starých poistných zmlúv do nového produktu poistenia nehnuteľnosti.

„Nárast hospodárskeho výsledku pred zdanením mal na jednej strane jednorazové efekty, ako napríklad vyšší príjem dividend zo spoločností s našou majetkovou účasťou, na strane druhej spoločnosť bola pri náraste čistého zaslúženého poistného schopná udržať prevádzkové náklady a náklady na poistné plnenia na porovnateľnej úrovni s rokom 2021,“ uviedla Kanderková.

Súčasné výsledky podľa nej potvrdzujú, že Allianz má komplexné a diverzifikované portfólio produktov schopné absorbovať aj nepriaznivé externé vplyvy ako ustupujúcu pandémiu COVID-19, ozbrojený konflikt na Ukrajine alebo infláciu.

„Vzhľadom na dosiahnuté finančné ukazovatele spoločnosti Allianz za jedenásť mesiacov očakávame splnenie finančných cieľov roku 2022,“ doplnila Kanderková.

V ďalšom období bude spoločnosť podľa nej aktívne pokračovať v digitalizácii svojich služieb a vylepšovaní produktov a jednotlivých poistných krytí pre svojich aktuálnych, ale aj budúcich klientov.

„Podpora bezpečnosti na cestách, ale aj spoločensky prospešné projekty sa naďalej budú uskutočňovať cez Nadáciu Allianz. A v neposlednom rade, v oblasti investícií sa budeme orientovať, ako spoločensky zodpovedná firma, na tzv. bezuhlíkové inštrumenty finančného trhu založené na udržateľnom raste,“ uzavrela Kanderková.

Allianz pôsobí na Slovensku od roku 1993, keď začala svoju činnosť ako Allianz poisťovňa. Bývalú štátnu Slovenskú poisťovňu získala v júli 2002 a zlúčila sa s ňou v januári 2003.

Patrí do poisťovacej skupiny Allianz Societas Europaea, ktorá v regióne strednej a východnej Európy spravuje zmluvy miliónov klientov.

💡
Nárast naprieč segmentmi zaznamenala aj Allianz – Slovenská poisťovňa.

Komentáre

Najnovšie