Prejsť na obsah

Medzinárodný obchod Slovenska skončil v októbri v prebytku 200 miliónov

Unsplash

Vysoký rast pokračuje plynule už od začiatku tohto roka.

BRATISLAVA 9. decembra (SITA) - Zahraničný obchod Slovenska skončil v októbri tohto roka v prebytku 200 miliónov eur. Saldo zahraničného obchodu bolo po štyroch mesiacoch a len druhýkrát v tomto roku v pluse.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Zmena deficitu na prebytok súvisela s medzimesačným výrazným zvýšením vývozu motorových vozidiel a znížením dovozu častí a príslušenstva motorových vozidiel. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v desiatom mesiaci tohto roka podľa predbežných výsledkov 9,4 mld. eur, pri medziročnom raste o 18,3 %. Dvojciferný rast vývozu pokračuje už šiesty mesiac po sebe. Ešte o niečo vyšším tempom sa zvýšil aj celkový dovoz tovaru, a to o 21,6 % na 9,2 mld. eur.

Vysoké medziročné rasty hodnoty dovozu tak pokračujú plynule od začiatku tohto roka. Bilancia zahraničného obchodu s tovarom napriek tomu skončila s prebytkom 199,5 mil. eur. V rovnakom období minulého roka bol o 177 mil. eur vyšší.

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast v októbri tohto roka osem z nich. Najvýraznejší vplyv na rast celkového exportu mala opäť najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu – stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia takmer o 22 % a dosiahla vôbec najvyššiu hodnotu od roku 2010.

K celkovému rastu slovenského exportu naďalej prispel aj viac ako 58-percentný nárast v triede – minerálne palivá, kam okrem iného patrí vývoz elektrickej energie, výrobkov z ropy a podobne. Väčšina tovaru z oboch týchto tried smerovala na trhy EÚ.

V štruktúre dovozu vykázalo z desiatich tried medziročný nárast osem z nich. Rovnako ako pri exporte aj rast pri dovoze najvýznamnejšie ovplyvnil vyšší import strojov a prepravných zariadení, ktorých hodnota medziročne vzrástla o viac ako 18 %.

Vyššiu dynamiku celkového dovozu ovplyvňujú naďalej minerálne palivá, medzi ktoré patrí dovoz zemného plynu, ropy a elektrickej energie. Výrazné rasty pokračujú plynule už od apríla minulého roka. Aj keď sa v októbri rast takmer o polovicu spomalil, aktuálna hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola stále medziročne vyššia o takmer 45 %.

Bilancia zahraničného obchodu by sa podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka mala začať stabilnejšie zlepšovať až po významnejšom a stabilnejšom odznení "úzkych hrdiel" v automobilovom priemysle. Predpokladá, že tzv. úzke hrdlá v dodávkach čipov sa už čiastočne uvoľnili, avšak v nejakej miere najskôr pretrvajú aj v závere tohto a v budúcom roku.

Návratu zahraničného obchodu k prebytkom budú podľa neho stále brániť i vysoké ceny energetických surovín, ktoré už ostanú dlhodobo nad úrovňami spred konfliktu na Ukrajine, a ktoré zdvíhajú nominálne dovozy.

Ako ďalej uviedol, na prelome rokov pravdepodobne okreše vývozy aj oslabený externý dopyt, či výpadky vývozov časti energeticky náročných odvetví, ako sú kovy a chémia. Očakáva preto, že bilancia zahraničného obchodu sa v posledných dvoch mesiacoch roka vráti do deficitu a deficitná ostane aj počas väčšiny mesiacov budúceho roka.

💡
Obchodná bilancia bola v októbri v pluse, pomohol vyšší export automobilov.

Komentáre

Najnovšie