Prejsť na obsah

Máte dôchodok aspoň 521 eur? Potom si môžete vybrať úspory z druhého piliera naraz

Unsplash

Hodnota 521 eur označuje priemernú hodnotu dôchodku, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa v roku 2023.

BRATISLAVA 29. decembra (SITA) - Ak bude dostávať penzista ako sporiteľ v druhom pilieri v budúcom roku zo Sociálnej poisťovne dôchodok vo výške aspoň 521,30 eura, bude si môcť vybrať z druhého piliera jednorazovo celú nasporenú sumu.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Suma 521,30 eura je hodnotou priemerného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne, ktorá je v roku 2023 podmienkou výplaty starobného dôchodku z druhého piliera tzv. programovým výberom.

"Programový výber sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov, v druhom pilieri," uviedla Sociálna poisťovňa. Jedinou podmienkou tzv. programového výberu je to, aby súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, bol vyšší ako tzv. referenčná suma.

"Ak sporiteľovi budú v roku 2023 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrnne aspoň 521,30 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov jednorazovo," upozorňuje poisťovňa.

Priemerná mesačná suma starobného dôchodku z prvého piliera, na ktorý vznikol nárok od 1. januára 2004, sa určuje vždy k 30. novembru kalendárneho roka a platí celý nasledujúci rok. Sociálna poisťovňa tento údaj zverejňuje na svojej internetovej stránke.

💡
Úspory z druhého piliera si bude môcť budúci rok sporiteľ vybrať pri 521-eurovom dôchodku.

Komentáre

Najnovšie