Prejsť na obsah

Kvôli globálnemu nedostatku môžu chýbať lieky aj u nás

Unsplash

Výpadky dodávok sa týkajú širokého sortimentu liekov.

BRATISLAVA 9. decembra (SITA) – Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že v našich lekárňach môžu chýbať niektoré lieky. Dôvodom sú prerušené dodávky v Európe. Rezort upozorňuje že, prerušenie dodávok liekov je komplexný problém, ktorý nemá jednoduché riešenie.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Existujú však viaceré možnosti, ktoré môžu zabezpečiť dostupnosť liekov pre pacientov. Ide o tzv. generickú substitúciu, teda zámenu predpísaného lieku za iný liek s rovnakou účinnou látkou, dovoz cudzojazyčných balení liekov alebo vo výnimočných prípadoch terapeutické použitie neregistrovaného lieku. V takomto procese však musí udeliť rezort zdravotníctva výnimku.

Výpadky v dodávkach liekov sa podľa ministerstva dotýkajú celého sortimentu liekov, vrátane liekov na chronické ochorenia, liekov pre detskú populáciu, liekov na recept, ako aj voľný predaj. Ide o stále naliehavejšiu výzvu pre zdravotnícke systémy v celej Európskej únii i vo svete.

Za dostupnosť liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov zodpovedá držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku alebo výrobca. Ak liek nie je dostupný na trhu v dostatočnom množstve počas 60 po sebe nasledujúcich dní, ministerstvo môže rozhodnúť o vyradení lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov.

Ministerstvo upozorňuje na to, že Štátny ústav na kontrolu liečiv, ani samotný rezort nedisponujú mechanizmami, ktoré by im umožňovali v prípade nepredvídateľnej situácie zabezpečiť dodatočné dodávky liekov na slovenskom trhu.

Medzi príčiny dlhodobej či krátkodobej nedostupnosti liekov podľa ministerstva zdravotníctva patria napríklad výrobné dôvody ako energetická kríza a zvýšené náklady na výrobu, nedostatočné kapacity, zmeny vo výrobných procesoch, nedostatok personálu či zistené nedostatky v kvalite.

Môžu to byť aj logistické dôvody ako omeškanie surovín vrátane účinných látok alebo logistické a distribučné obmedzenia. Ďalej to môže byť reexport, teda vyvážanie liekov zo Slovenska do iných krajín, či mimoriadne situácie ako napríklad pandémia COVID-19 alebo vojenský konflikt na Ukrajine, ktoré spôsobili vyšší dopyt po určitých liekoch, a zároveň priniesli obmedzenia pri distribúcii liekov.

Na úrovni Európskej liekovej agentúry (EMA) vznikol nový výbor Executive Steering Group on Shortages and Safety of Medicinal Products, ktorý koordinuje v rámci Európskej únie urgentné opatrenia na výpadky liekov spôsobené mimoriadnymi krízovými udalosťami v oblasti verejného zdravia.

Európska lieková agentúra zhromažďuje informácie o výpadkoch liekov v rámci členských krajín EÚ, a rovnako aj Európskeho hospodárskeho priestoru. EMA v najbližších mesiacoch pripravuje workshop, ktorý sa bude témou výpadkov liekov zaoberať na medzinárodnej úrovni.

💡
Niektoré lieky môžu byť na Slovensku nedostupné, upozorňuje rezort zdravotníctva.

Komentáre

Najnovšie