Prejsť na obsah

Júl 2024 je neskoro. Energetici žiadajú spustenie dátového centra čo najskôr

Unsplash

Vďaka nemu by mohli účastníci trhu s elektrinou naplno využívať všetky možnosti novej smernice EÚ.

BRATISLAVA 19. januára (SITA) – Urgentne potrebujeme spustenie projektu energetického dátového centra.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Na ministra hospodárstva Karla Hirmana sa s touto požiadavkou obrátilo šesť najvýznamnejších asociácií a záujmových združení pôsobiacich v oblasti energetiky a elektromobility.

Vďaka nemu by mohli účastníci trhu s elektrinou naplno využívať všetky možnosti a práva vyplývajúce zo smernice o novom dizajne trhu s elektrinou.

Ide o smernicu, ktorej implementáciu posunulo ministerstvo hospodárstva v tejto časti až na júl budúceho roka. Podľa predstaviteľov asociácií takýto krok slovenské spoločnosti znevýhodní pred ich európskymi partnermi.

Výzvu kompetentným odoslali Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), Združenie dodávateľov energií, Slovenská batériová asociácia (SBaA), Slovenská asociácie pre elektromobilitu (SEVA), Klaster energetických komunít Slovenska (KEKS) a Spoločnosť ochrany spotrebiteľov.

„Európska únia tlačí na rozvoj obnoviteľných zdrojov zo všetkých strán. Slovensko však opäť zaostáva a kroky Ministerstva hospodárstva SR nenasvedčujú, že by sme, ako krajina, mali záujem v tomto smere niečo meniť. Neustále posúvanie termínov implementácie spôsobuje, že účastníci slovenského trhu s elektrinou môžu začať využívať možnosti, ktoré im nová európska legislatíva poskytuje, s vyše dvojročným oneskorením oproti našim európskym partnerom,“ upozorňuje riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Asociácie vnímajú negatívne zmenu, s ktorou prišla posledná novela zákona o energetike, prijatá Národnou radou SR v decembri minulého roka, ktorá umožňuje Operátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) sprevádzkovať elektronický systém energetického dátového centra až k 1. júlu 2024.

Prostredníctvom tohto systému sa majú zabezpečovať činnosti agregátora a prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, fungovanie energetického spoločenstva ako aj aktívneho odberateľa.

Neskoršie sprevádzkovanie tohto systému však podľa asociácií neumožní reálne zapojenie nových účastníkov trhu, respektíve nových funkcií v rovnakom čase, ako bude platná legislatíva, čím sa vytvorí časový aj vecný nesúlad v podmienkach na trhu.

Asociácie v liste žiadajú aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), aby v rámci pripravovaných nových pravidiel trhu s elektrinou podrobne upravil podmienky prístupu k dátovému a funkčnému rozhraniu elektronického systému a určil rozsah činností vykonávaných prostredníctvom elektronického systému do 1. apríla 2023.

Ďalej žiadajú spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, aby pre spoločnosť OKTE stanovila záväzný termín realizácie úprav svojho elektronického systému najneskôr do 1. apríla 2023.

💡
Energetici žiadajú čo najrýchlejšie spustenie dátového centra.

Komentáre

Najnovšie