Prejsť na obsah

Google Slovensko oficiálne spustil bezplatný online vzdelávací program pre všetkých - Digitálna garáž

Spoločnosť Google Slovensko včera v Galérii Umelka oficiálne predstavila svoj projekt pod názvom Digitálna garáž, ktorého cieľom je podporovať rozvoj digitálnych zručností.

Digitálna garáž je tu pre všetkých, ktorým chýbajú digitálne zručnosti a chcú ich posilniť na takú úroveň, aby sa aj vďaka nim vedeli uplatniť na trhu práce. Tento nedostatok zručností, pociťujú predovšetkým zamestnávatelia , ktorí majú problém nájsť dostatočne kvalifikovaných ľudí.

Komu je Digitálna garáž určená ?

Online rozsiahla vzdelávacia platforma Digitálna garáž je určená podnikateľom a firmám, ale najmä budúcim podnikateľom – študentom, ktorí by chceli zdokonaliť svoje digitálne zručnosti pre budúce podnikateľské aktivity alebo rozvoj kariéry. Avšak ako sa vyjadrili zástupcovia spoločnosti Google Slovensko, Digitálna garáž je dostupná pre všetkých bez ohľadu na úroveň znalostí alebo profesiu. Bezplatné kury sú určené začínajúcim, ale aj pokročilým používateľom internetových nástrojov a úroveň náročnosti sa prispôsobí každému účastníkovi.

Digitalna garaz Umelka

„Slovensko má správnu ambíciu stať sa krajinou dobrých nápadov. Potenciál na to určite máme, ako aj množstvo šikovných ľudí. Pokiaľ však chceme v dnešnom rýchlo sa vyvíjajúcom prostredí držať krok s Európou a so svetom, musíme podniknúť aj ďalšie reálne kroky. Jedným z kľúčových pilierov je určite kvalitné digitálne vzdelávanie,“ povedal Rasťo Kulich, riaditeľ slovenského Googlu. „Pre všetkých tých, ktorí majú záujem doplniť si potrebnú kvalifikáciu alebo dokonca zmeniť smer kariéry a rekvalifikovať sa, budeme mať v Digitálnej garáži otvorené zdarma 7 dní v týždni“, dodal Kulich.

Digitálna garáž funguje ako bezplatná online platforma, ktorú nájdete na stránke digitalnagaraz.sk. Projekt zatiaľ funguje len v online verzii, Google však spolu so svojimi partnermi pracuje aj na kurzoch, ktoré budú dostupné aj vo verzii offline. Do projektu sa zapojili aj Univerzita Komenského či Paneurópska vysoká škola, ktoré Digitálnu garáž začlenia od zimného semestra do osnov marketingu.

Absolvent kurzu získa certifikát

Úspešný absolvent celého kurzu získa od Googlu certifikát uznávaný organizáciou IAB, ktorý je potvrdením o dosiahnutí pokročilých zručností v oblasti online marketingu a ktorý môže pomôcť najmä študentom pri hľadaní zamestnania. Platforma pozostáva z 89 úzko špecializovaných vzdelávacích lekcií, ktoré sú usporiadané do 23 okruhov. Kurz nie je postavený na potrebných predchádzajúcich skúsenostiach zručnostiach z online marketingu alebo technických zdatností. Témy sú jednoducho vysvetlené, pričom náročnosť lekcií sa budú postupne zvyšovať.

Digitalna garaz Google

Google si na spoluprácu prizval aj ďalšie organizácie ako sú Sapie, Junior Achievement či Nexteria. Nad programom prevzal záštitu podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Ďalšími partnermi programu sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo zahraničných vecí SR.

„Z pozície podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, a v nadväznosti na moju predošlú prácu v tejto oblasti, budem rád aj naďalej aktívne podporovať zmysluplné projekty, ktoré prispejú k digitálnej transformácii Slovenska. Pri súčasnom rýchlom vývoji technológií sa Slovensko musí ešte intenzívnejšie zamerať na rozvíjanie digitálnych zručností občanov. Je potrebné, aby tieto znalosti získavalo čo najviac mladých študentov a aby si tak neskôr ľahšie mohli nájsť kvalitné zamestnanie či začať podnikať. Preto som sa rozhodol podporiť aj vzdelávací program Digitálna garáž,“ povedal Peter Pellegrini. „Mojou zásadnou ideou bolo aby sme do škôl priniesli moderné technológie ale z polovice len kvôli tomu aby sa s nimi naučili mladí ľudia robiť ale hlavne z polovice aj z toho aby sa k tým digitálnym technológiám dostali aj deti ako aj mladí ľudia, ktorí na to nemajú, ktorí sú z takej sociálnej vrstvy, kde doma nemajú ani tablet ani počítač“, dodal Pellegrini.

Lokálny vzdelávací program je súčasťou celoeurópskeho záväzku spoločnosti Google, vrámci ktorého plánuje vyškoliť v oblasti  digitálnych zručností až 2 milióny Európanov. Ak aj ty máš pocit, že v oblasti online marketingu máš čo to doháňať, tak neváhaj a registruj a vzdelávaj sa na stránke www.digitalnagaraz.sk. My ideme do toho tiež, veď stále sa treba zlepšovať :)

Komentáre

Najnovšie